izolan

IZOLAN - Haiti Carnaval Des Fleurs

IZOLAN - Haiti Carnaval Des Fleurs

Here is a photo of Haitian rap kreyol star Izolan taken at Haiti Carnaval Des fleurs 2012

Permalink | Comments

Izolan - Barikad Crew

Izolan - Barikad Crew

Here is a photo of Barikad crew rapper IZOLAN, a popular hip hop creole rapper

Permalink | Comments