miami edison high school

Miami Edison High School

Miami Edison High School

Here is photo, Miami Edison High School, take while driving through little Haiti Miami Florida.

Photo taken July 2010

Permalink | Comments

Miami Edison High School Little Haiti Miami Fl

Miami Edison High School Little Haiti Miami Fl

Here is photo, Miami Edison High School Little Haiti Miami Fl, take while driving through little Haiti Miami Florida.

Photo taken July 2010

Permalink | Comments

Miami Edison Senior High School

Miami Edison Senior High School

Here is photo, Miami Edison Senior High School, take while driving through little Haiti Miami Florida.

Photo taken July 2010

Permalink | Comments